Neringos meno mokykla - meno vertybių ir žmogaus dvasingumo puoselėtoja.
"Kai filosofas sustoja, menininkas eina toliau". Ž. P. Sartas

Kviečiame į konkursą "Šokanti Neringa"

Š. m. birželio 6 d. (šeštadienį) kviečiame į VI kultūrinio edukacinio projekto įvairių šokių stilių konkursą „Šokanti Neringa 2015“

12 val. Konkursas Nidos kultūros ir turizmo informacijos centre „Agila“ (Taikos g. 4, Neringa).
Dalyvauja šokėjai iš Kauno, Klaipėdos, Šilutės, Vilniaus, Nemenčinės, Kaišiadorių, Plungės ir Neringos.

Organizatorius
Neringos meno mokykla
Renginių organizatorius „Terra astrum“

Neringos meno mokyklai reikalingas direktoriaus pavaduotojas ugdymui (1 etatas)

Darbo pobūdis – ugdymo proceso organizavimas ir priežiūra, ugdymo rezultatų analizavimas, metodinės pagalbos mokiniams ir mokytojams teikimas, mokinių užimtumo, įvairių planų ir programų rengimas ir jų vykdymo koordinavimas, projektinės veiklos organizavimas, įsakymų ir kitų mokyklos veiklą reglamentuojančių dokumentų projektų rengimas, mokyklos direktoriaus pavestų kitų funkcijų savarankiškas vykdymas.
Reikalavimai pretendentui:
1. Aukštasis išsilavinimas.
2. Pedagoginis arba vadybinis darbo stažas.

KVIEČIAME Į XI RESPUBLIKINĮ MUZIKOS IR MENO MOKYKLŲ CHOREOGRAFIJOS SKYRIŲ FESTIVALĮ "ŠITAM DIDELIAM BŪRY 2015"

1982 m. UNESCO sprendimu balandžio 29 d. paskelbta Tarptautine šokio diena. Paminint tarptautinę šokio dieną visas pasaulis kviečia prisijungti prie choreografijos meno populiarinimo. Prisijungiant prie šios šventės paminėjimo 2015 m. balandžio 29 dieną Neringos meno mokykla organizuoja respublikinį XI muzikos ir meno mokyklų choreografijos skyrių festivalį „Šitam dideliam būry“, kurio metu Neringoje - Nidoje ir Juodkrantėje susirinkę šokėjai dalyvaus šventės renginiuose.

Neringos meno mokyklai reikalingas direktoriaus pavaduotojas ugdymui (1 etatas)

Darbo pobūdis – ugdymo proceso organizavimas ir priežiūra, ugdymo rezultatų analizavimas, metodinės pagalbos mokiniams ir mokytojams teikimas, mokinių užimtumo, įvairių planų ir programų rengimas ir jų vykdymo koordinavimas, projektinės veiklos organizavimas, įsakymų ir kitų mokyklos veiklą reglamentuojančių dokumentų projektų rengimas, mokyklos direktoriaus pavestų kitų funkcijų savarankiškas vykdymas.
Reikalavimai pretendentui:
1. Aukštasis universitetinis išsilavinimas.
2. Pedagoginis arba vadybinis darbo stažas.

Kviečiame dalyvauti

Kviečiame dalyvauti Neringos meno mokyklos organizuojamame kūrybiniame projekte-konkurse „Ritin kalne smiltatė“
Neringos meno mokykla antrus metus organizuoja kultūrinį edukacinį projektą - konkursą „Ritin kalne smiltate“, skirtą Neringos miesto gimtadieniui. Šiuo projektu siekiama ugdyti bendruomenę, gebančią tausoti anksčiau čia gyvenusių prūsų, kuršių, lietuvių ir kt. tautų istorinį, kultūrinį palikimą, domėtis Kuršių Nerijos išskirtine istorija, atskleisti landšafto formavimosi įtaką čionykščių žmonių gyvenime, gerbti anksčiau čia gyvenusių žmonių kultūrą, išlikusį materialųjį ir nematerialųjį paveldą. Tikslas - susipažinus su pasirinkto laikotarpio Neringos kultūriniu paveldu, istorija, tradicijomis, remiantis istoriniu žanru, pavaizduoti Kuršių nerijos istoriją savo suvokimu – pasitelkus vaiko, paauglio ar suaugusio žmogaus vaizduotę, jo išgyventas emocijas, žinias apie Kuršių Neriją, perteikti savo kūrybą dailės, literatūros, dramos inscenizacijos ar muzikos meno srityse. Visiems projekte dalyvaujantiems dalyviams bus paregtos padėkos, dalyvaujantiems dailės konkurse, komisijos atrinktų geriausių darbų autoriams, bus įteikti nugalėtojų diplomai ir prizai. Projekto dalyvių darbų pristatymas - paroda, koncertas vyks š.m. lapkričio 27 d.
Visus Neringos miesto gyventojus, svečius, Lietuvos meno, muzikos, vidurinių mokyklų, gimnazijų moksleivius, kurie neabejingi menui ir nori pažinti Neringos kraštą, kurie domisi jos istorija bei palikimu, kviečiame prisijungti ir dalyvauti šiame kūrybiniame projekte. Spalio – lapkričio mėnesiais vyks kūrybinės dirbtuvės, kuriuose konsultos Neringos meno mokyklos dailės mokytojai Albertas Danilevičius ir Monika Urbonavičienė, taip vyks paskaitos istorinėmis Kuršių Nerijos krašto temomis.
Renginiai spalio mėn.:
Meistriškumo pamoka PIEŠIAME BURVALTES. Renginį veda dailininkai Jūratė Bučmytė ir Albertas Krajinskas.
13 d. 18 val. (pirmadienį) Neringos meno mokykloje (Pamario g. 4, Neringa-Nida).
14 d. (antradienį) 18 val. Neringos vidurinės mokyklos Juodkrantės skyriuje (L. Rėzos g. 8, Neringa-Juodkrantė)

Paskaita „EKSKURSIJA Į KURŠIŲ NERIJOS PRAEITĮ“. Paskaitą veda gidas Arūnas Balna. Pamario krašto dainas atlieka folkloro ansamblis „Giedružė“, vadovė Audronė Buržinskienė.
16 d. (ketvirtadienį) 18 val. Neringos vidurinės mokyklos Juodkrantės skyriuje (L. Rėzos g. 8, Neringa-Juodkrantė)
21 d. (antradienį) 18 val. Neringos meno mokykloje (Pamario g. 4, Neringa-Nida)

Renginiai lapkričio mėn.:
Paskaita „NIDOS DAILININKŲ KOLONIJA – VIS DAR NEATRASTA.“ Paskaitą veda Uwe ir Raimonda Meyer.
3 d. (pirmadienį) 17.30 val. Neringos meno mokykloje (Pamario g. 4, Neringa-Nida)

Paskaita-kūrybinės dirbtuvės „KURŠIŲ NERIJOS KRAŠTOVAIZDŽIO KAITA“. Paskaitą veda Kuršių Nerijos Nacionalinio parko direktorės pavaduotoja Lina Dikšaitė. Kūrybines dirbtuves veda Neringos meno mokyklos dailės mokytojai Albertas Danilevičius ir Monika Urbonavičienė.
10 d. (pirmadienį) 17.30 val. Neringos meno mokykloje (Pamario g. 4, Neringa-Nida)

Iliustruota paskaita:
ISTORINĖS KURŠIŲ MARIŲ BURVALTĖS IR JŲ ATVAIZDAS MENE. Paskaitą veda dailininkai Jūratė Bučmytė ir Albertas Krajinskas.
13 d. (ketvirtadienį) 18.00 val. Neringos meno mokykloje (Pamario g. 4, Neringa-Nida)
14 d. (penktadienį) 18.00 val. Neringos vidurinės mokyklos Juodkrantės skyriuje. (L. Rėzos g. 8, Neringa-Juodkrantė)

Projekto-konkurso organizatoriai Neringos meno mokyklos dailės mokytojai:
Albertas Danilevičius
El.p.: albertas.danilevicius@nmm.lt
Tel.nr. + 370 628 73497
Monika Urbonavičienė
El.p.: monika.urbonaviciene@nmm.lt
Tel.nr.+370 616 49662

Neringos meno mokyklai reikalingas direktoriaus pavaduotojas ugdymui (0,5 etato)

Darbo pobūdis – ugdymo proceso organizavimas ir priežiūra, ugdymo rezultatų analizavimas, metodinės pagalbos mokiniams teikimas, mokinių užimtumo, socializacijos ir prevencijos programų rengimas ir jų vykdymo koordinavimas, projektinės veiklos organizavimas, įsakymų ir kitų mokyklos veiklą reglamentuojančių dokumentų projektų rengimas, mokyklos direktoriaus pavestų kitų funkcijų savarankiškas vykdymas.
Reikalavimai pretendentui:
1. Aukštasis universitetinis išsilavinimas.
2. Pedagogo kvalifikacija ir ne mažesnis kaip 3 metų pedagoginis darbo stažas.

XX Lietuvos mokinių dailės olimpiada

Pavasarėjančioje Nidoje – moksleiviai dailininkai

Balandžio 25–26 dienomis Nidoje vyks dvidešimtoji Lietuvos mokinių dailės olimpiada, sukviesianti 66 mokinius bei 56 juos parengusius bei lydinčius mokytojus iš visų šalies miestų ir rajonų. Finalinis olimpiados etapas Neringoje surengtas neatsitiktinai – beveik visus mokslo metus (2013 m. spalio–2014 m. kovo mėn.) 8–12 klasių mokiniai mąstė ir kūrė 2014 m. olimpiados tema – „Mažosios Lietuvos kultūrinis palikimas“.

Maloniai visus kviečiame dalyvauti Neringos meno mokyklos organizuojamame kūrybiniame projekte-konkurse „Ritin kalne smiltate“

Projektu „Ritin kalne smiltate“ siekiama ugdyti bendruomenę gebėti tausoti anksčiau čia gyvenusių prūsų, kuršių, lietuvių ir kt. tautų istorinį, kultūrinį palikimą, domėtis Kuršių Nerijos išskirtine istorija, atskleisti landšafto formavimosi įtaką čionykščių žmonių gyvenime, gerbti anksčiau čia gyvenusių žmonių kultūrą, išlikusį materialųjį ir nematerialųjį paveldą (rašytinius, dailės, architektūros, buities, muzikos palikimus). Projektas bus įgyvendinamas, pasitelkus dailės, literatūros, dramos, muzikos ir kitas meno sritis, taip pat istorinių šaltinių tyrinėjimą, istorijos paskaitas, išlikusią fotografiją, straipsnius.

NERINGOS MENO MOKYKLA KVIEČIA

Š. m. rugsėjo 3 d. kviečia mokinius ir Jų tėvelius
į Mokslo ir žinių šventę

• Iki 13.00 val. priimami prašymai mokytis Neringos meno mokykloje
Nidoje į šias specialybes: fortepijono, akordeono, kanklių, birbynės, teatrinio meno, dailės, ankstyvąjį meninį ugdymą (4-6 metų), muzikos mėgėjų gitaros klasę.
Juodkrantėje į šias specialybes: fortepijono, akordeono, choreografijos, muzikos mėgėjų gitaros klasę.

• 14.00 val. Mokslo ir žinių šventė Neringos meno mokykloje.

NERINGOS MENO MOKYKLA SKELBIA PAPILDOMĄ PRIĖMIMĄ 2013-2014 M. M.

Priimami vaikai:
Nidoje į šias specialybes:
• Fortepijono, akordeono, kanklių, birbynės, dailės, teatrinio meno;
• ankstyvojo meninio ugdymo, vaikai nuo 4-6 metų;
• muzikos mėgėjų gitaros klasę, vaikai nuo 14 metų.

Juodkrantėje į šias specialybes:
• Fortepijono, akordeono, choreografijos, dailės;
• muzikos mėgėjų gitaros specialybės klasę, vaikai nuo 12 metų.

Prašymai priimami Neringos meno mokykloje, adresu Pamario g. 4, Neringa, iki š.m. rugsėjo 13 d.

Registruojantis reikia turėti gydytojo pažymą, kad vaikas sveikas ir gali lankyti dvi mokyklas, gimimo liudijimo kopiją.

Surinktas turinys

Theme port sponsored by Duplika Hosting.
Pirmas Back To Top