Neringos meno mokykla - meno vertybių ir žmogaus dvasingumo puoselėtoja.
"Kai filosofas sustoja, menininkas eina toliau". Ž. P. Sartas

Neringos meno mokyklai reikalingas direktoriaus pavaduotojas ugdymui (0,5 etato)

Darbo pobūdis – ugdymo proceso organizavimas ir priežiūra, ugdymo rezultatų analizavimas, metodinės pagalbos mokiniams teikimas, mokinių užimtumo, socializacijos ir prevencijos programų rengimas ir jų vykdymo koordinavimas, projektinės veiklos organizavimas, įsakymų ir kitų mokyklos veiklą reglamentuojančių dokumentų projektų rengimas, mokyklos direktoriaus pavestų kitų funkcijų savarankiškas vykdymas.
Reikalavimai pretendentui:
1. Aukštasis universitetinis išsilavinimas.
2. Pedagogo kvalifikacija ir ne mažesnis kaip 3 metų pedagoginis darbo stažas.

XX Lietuvos mokinių dailės olimpiada

Pavasarėjančioje Nidoje – moksleiviai dailininkai

Balandžio 25–26 dienomis Nidoje vyks dvidešimtoji Lietuvos mokinių dailės olimpiada, sukviesianti 66 mokinius bei 56 juos parengusius bei lydinčius mokytojus iš visų šalies miestų ir rajonų. Finalinis olimpiados etapas Neringoje surengtas neatsitiktinai – beveik visus mokslo metus (2013 m. spalio–2014 m. kovo mėn.) 8–12 klasių mokiniai mąstė ir kūrė 2014 m. olimpiados tema – „Mažosios Lietuvos kultūrinis palikimas“.

Maloniai visus kviečiame dalyvauti Neringos meno mokyklos organizuojamame kūrybiniame projekte-konkurse „Ritin kalne smiltate“

Projektu „Ritin kalne smiltate“ siekiama ugdyti bendruomenę gebėti tausoti anksčiau čia gyvenusių prūsų, kuršių, lietuvių ir kt. tautų istorinį, kultūrinį palikimą, domėtis Kuršių Nerijos išskirtine istorija, atskleisti landšafto formavimosi įtaką čionykščių žmonių gyvenime, gerbti anksčiau čia gyvenusių žmonių kultūrą, išlikusį materialųjį ir nematerialųjį paveldą (rašytinius, dailės, architektūros, buities, muzikos palikimus). Projektas bus įgyvendinamas, pasitelkus dailės, literatūros, dramos, muzikos ir kitas meno sritis, taip pat istorinių šaltinių tyrinėjimą, istorijos paskaitas, išlikusią fotografiją, straipsnius.

NERINGOS MENO MOKYKLA KVIEČIA

Š. m. rugsėjo 3 d. kviečia mokinius ir Jų tėvelius
į Mokslo ir žinių šventę

• Iki 13.00 val. priimami prašymai mokytis Neringos meno mokykloje
Nidoje į šias specialybes: fortepijono, akordeono, kanklių, birbynės, teatrinio meno, dailės, ankstyvąjį meninį ugdymą (4-6 metų), muzikos mėgėjų gitaros klasę.
Juodkrantėje į šias specialybes: fortepijono, akordeono, choreografijos, muzikos mėgėjų gitaros klasę.

• 14.00 val. Mokslo ir žinių šventė Neringos meno mokykloje.

NERINGOS MENO MOKYKLA SKELBIA PAPILDOMĄ PRIĖMIMĄ 2013-2014 M. M.

Priimami vaikai:
Nidoje į šias specialybes:
• Fortepijono, akordeono, kanklių, birbynės, dailės, teatrinio meno;
• ankstyvojo meninio ugdymo, vaikai nuo 4-6 metų;
• muzikos mėgėjų gitaros klasę, vaikai nuo 14 metų.

Juodkrantėje į šias specialybes:
• Fortepijono, akordeono, choreografijos, dailės;
• muzikos mėgėjų gitaros specialybės klasę, vaikai nuo 12 metų.

Prašymai priimami Neringos meno mokykloje, adresu Pamario g. 4, Neringa, iki š.m. rugsėjo 13 d.

Registruojantis reikia turėti gydytojo pažymą, kad vaikas sveikas ir gali lankyti dvi mokyklas, gimimo liudijimo kopiją.

Neringos meno mokykla skelbia moksleivių priėmimą

NERINGOS MENO MOKYKLA
Š. M. GEGUŽĖS 27 – 31 DIENOMIS
SKELBIA MOKSLEIVIŲ PRIĖMIMĄ
2013 – 2014 m. m.

Priimami vaikai:
Nidoje į šias specialybes:
• Fortepijono, akordeono, kanklių, birbynės, dailės, teatrinio meno;
• ankstyvojo meninio ugdymo, vaikus nuo 4-6 metų;
• muzikos mėgėjų gitaros klasę, vaikus nuo 14 metų.

Juodkrantėje į šias specialybes:
• Fortepijono, akordeono, choreografijos, dailės;
• muzikos mėgėjų gitaros specialybei klasę, vaikus nuo 12 metų.

Konsultacijos (kurių metu taip pat galima pateikti ir prašymus) vyks:
• 2013 m. gegužės 29 d. (trečiadienį) 16.00 – 18.00 val.
Adresu: L. Rėzos g. 8, Juodkrantė;
• 2013 m. gegužės 31 d. (penktadienį) 15.00 – 17.00 val.
Adresu: Pamario g. 4, Nida

Teikiant prašymus reikia turėti gydytojo pažymą, kad vaikas sveikas ir gali lankyti dvi mokyklas, gimimo liudijimo kopiją.

Informacija teikiama telefonu: 8-469-52820

Neringos meno mokykla kviečia

Š. m. balandžio 25 d. į IV kultūrinį-edukacinį projektą "Šokanti Neringa 2013" .

Didysis vakaro koncertas
"Šokio mūzos sukviesti"
vyks 18.00 val. Nidos kultūros ir informacijos centre "Agila" (Taikos g. 4, Neringa)

Neringos meno mokykla kviečia

Š. m. gruodžio 13 d. 17.15 val. į Kalėdinį koncertą "LAIKO BŪGNAS",
kuris vyks Nidos KTIC "Agila" (Taikos g. 4)

Neringos meno mokykla skelbia moksleivių priėmimą 2012 -2013 mokslo metams

Priimami vaikai:

Nidoje į šias specialybes:

Kanklių, Fortepijono, Birbynės, Akordeono, Ankstyvąjį meninį ugdymą (4 – 6 metų), Muzikos mėgėjų gitaros klasę (14 – 18 metų).

Juodkrantėje į šias specialybes:

Fortepijono, Akordeono,
Muzikos mėgėjų gitaros klasę (14 – 18 metų).

Stojantieji mokytis registruojami iki š. m. birželio 30 d.
Adresu: Pamario g. 4 Nida,
Informacija telefonu: 8 (469) 52820

Surinktas turinys

Theme port sponsored by Duplika Hosting.
Pirmas Back To Top