Mokome
įdomiai prasmingai išsamiai
png-1.png
png-1.png
Neringos meno mokykloje
slide-concept-2-1.png
slide-concept-2-2.png
slide-concept-2-3.png
slide-concept-2-4.png
slide-concept-2-5.png
Kasdien
Prisijunk
ir Tu
slide-concept.png
MOKYTIS!
Puikiai
Kasdien
svarbu!
Ugdomi talentai
Džiaugiamės!
png-1.png
png-1.png
Neringos meno mokykloje
slide-concept-2-1.png
slide-concept-2-2.png
slide-concept-2-3.png
slide-concept-2-4.png
slide-concept-2-5.png
Smagios
PAMOKOS
Kiekvienam :)

    Juodkrantės skyriaus akademinis koncertas ir dailės paroda

     

    Pirmajam mokslo metų pusmečiui baigiantis, prasidėjo mūsų meno mokyklos akademiniai koncertai. Džiugu, kad Juodkrantės skyriaus mokiniai sugeba nustebinti puikiu muzikiniu pasiruošimu ir atsakingu požiūriu. Smagu matyti švenčių belaukiančius ir gerai nusiteikusius mokinius, su užsidegimu atliekančius muzikinius kūrinius ar pristatančius savo piešinius.
    Dėkojame visiems Juodkrantės skyriaus mokiniams bei jų mokytojams - Ritai Rušinskienei bei Albertui Danilevičiui. Nes kartais didžiausias įvertinimas yra tos mažos liepsnelės vaikų akyse!

 

 

Geriausia ugdyti savo gebėjimus. Mes mokome fortepijono, akordeono, kanklių, fotografijos pagrindų, birbynės, gitaros, dailės, choreografijos, teatrinio meno, ankstyvojo ugdymo specialybių.

Mūsų privalumai

 

Mokinių ir tėvų konsultavimas

Mokymosi klausimais konsultuoja mokymo ekspertai.

 

Mokykloje veikia biblioteka

Mokykla turi sukaupusi didelę knygų biblioteką meniniam ugdymui.

 

Nuotraukų peržiūra internete

Mokiniai ir tėveliai gali peržiūrėti nuotraukas mokyklos Facebook paskyroje.

 

Vertinimas

Mokytojai nuolat teikia informaciją tėvams apie pasiekimus ir tobulėjimo galimybes.

 

Tėvai gali aktyviai dalyvauti ugdyme

Tėvų iniciatyvas visada priimame ir padedame įgyvendinti.

 

Mokyklos taryba

Mokyklos veikloje aktyviai veikia mokyklos taryba, kurią sudaro mokinių, tėvų ir mokytojų atstovai.

 

Kokybiškas ugdymas

Visi mokytojai yra savo srities profesionalai turinys ilgametę mokymo patirtį.

 

Aktyvi meninė veikla bendruomenėje

Mokykla kiekvieną mėnesį organizuoja menines akcijas, koncertus, parodas bendruomenei.

ir dar daugiau...

Nuomojame muzikos instrumentus pagal Neringos savivaldybės tarybos patvirtintus įkainius.
Rūpinamės, kad aplinka nuolat įkvėptų naujiems kūrybiniams polėkiams.
Visada tikslią mokėjimų informaciją galime suteikti ir e. paštu, bei telefonu.

Trišalio Nordplus Junior projekto „Music Unites Us“  antrosios dalies Suomijoje, Sastamaloje, įspūdžiai ir refleksija

 Neringos meno mokykla kartu su Suomių Sastamalos muzikos institutu ir Estų Georg Ots Talino koledžu dalyvauja trišaliame Nordplus Junior projekte „Music Unites Us“.  Kovo 18 – 22 dienomis Neringos meno mokyklos mokytojai Vytautas Valys ir Audronė Buržinskienė bei pavaduotoja ugdymui Gintarė Dikšienė turėjo galimybę susipažinti su suomių muzikiniu ugdymu ir pažangiomis muzikinio ugdymo koncepcijomis. Primename, kad pagrindinis šio projekto tikslas – per muziką ir įvairias šiuolaikinės muzikos rūšis skatinti įvairių, netradicinių muzikos formų pasireiškimą pamokose. Supažindinus su šiuolaikinės muzikos perteikimo ir ugdymo galimybėmis, siekiama formuoti laisvą, kūrybišką asmenybę, o muzikos mokytojai skatinami ieškoti naujų, netradicinių ugdymo formų. Šiuolaikinis muzikinis ugdymas tampa neįmanomas be susipažinimo su pagrindiniais improvizacinio meno principais. Mokytojai privalo prisitaikyti prie kintančios aplinkos, jie skatinami domėtis naujovėmis, kad būtų pasiruošę netikėtumams ne tik gyvenime, bet ir ugdyme. Vienas iš šio projekto tikslų – kad mokytojai geriau suprastų mokinius ir, susipažinę su įvairiais improvizacinio meno metodais, kuo dažniau juos taikytų pamokoje, taip geriau atskleisdami individualius talentus bei ugdydami aplinkai imlią, kūrybišką ir laisvą asmenybę. 

Pirmąją projekto dieną  dalyviai turėjo progą susipažinti su priešmokykliniu (ankstyvuoju) muzikiniu ugdymu muzikos institute Kätsäri, Sastamaloje. Įspūdį paliko tai, jog ryšį su muzika stengiamasi užmegzti kaip galima anksčiau: užsiėmimai organizuojami kūdikiams nuo trijų mėnesių iki mokyklinio amžiaus, labai dažnai į įvairias veiklas įtraukiant ir mažylių tėvelius, todėl šis ryšys dažnai dvilypis: padeda kūdikiui jaustis saugiai bei kurtis unikalų ir stiprų ryšį su muzika. Susipažinę su ankstyvuoju muzikiniu ugdymu, vėliau mokytojai galėjo dalyvauti muzikinio rašto (solfedžio) pamokose Sastamalos muzikos institute „Uosso“. Šios pamokos mums taip pat atrodė kiek netradicinės: klasėje gausu planšečių, įvairių instrumentų, o labiausiai sužavėjo laisvas ir netradicinis pamokos stilius: mokiniai pamoką pradeda šokiu ant penklinėmis pažymėtų grindų, o tik vėliau prasideda solfedžio diktantas, kuris taip pat vaikams pateikiamas žaidimo forma. Dauguma mokytojų stebėjosi tokia lengva pamokos forma, tačiau, kaip paaiškino pati mokytoja, jiems svarbiausia, kad mokiniai būtų atsipalaidavę ir jaustųsi gerai, pajustų tikrąjį džiaugsmą, kurį suteikia muzika. Galbūt mokiniai ir nemokės įvardinti natos pasibaigus pamokai, bet jie sugebės atkartoti garsą ir pajusti muzikos teikiamą naudą. Diktantui pasibaigus, mokiniai gali pabandyti bet kurį instrumentą ir pasijusti tikrais muzikos kūrėjais. Pastebėjome, kad jiems pamokose svarbiau ne griežtai išmoktos natos, o santykis su čia ir dabar vykstančia muzikine situacija. Pamokos pabaigoje mokiniai galėjo pasirinkti norimus instrumentus ir jais groti laisva forma. Buvo džiugu stebėti kaip mokiniai stengiasi ieškoti harmonijos, bando prisitaikyti prie vienas kito ir įsiklausyti į šalia esantį.

Antrąją projekto dieną lankėmės Sastamalos miestelio knygų muziejuje, kur daug sužinojome apie suomių skaitymo kultūrą ir susipažinome su svarbiausiais suomių literatūros perlais. Vėliau po pietų turėjome galimybę susipažinti su suomių šiuolaikinės muzikos kūrėju, kompozitoriumi Adam‘u Vilagin‘u, kuris šio projekto metu konsultavo mokinius ir buvo savotišku gidu jauniesiems kompozitoriams. Mokiniai buvo  raginami improvizuoti, o tik vėliau savo sukurtą motyvą prisiminti, atkartoti ir užrašyti ant popieriaus lapo. Pasirinkę artimiausią savo sielai instrumentą: pradedant paprastu popieriaus lapu ar lazdele ir baigiant pianinu ar kanklėmis, mokiniai skatinami pajusti tikrąjį improvizacinės muzikos kūrimo džiaugsmą.  Po nuostabių kūrybinių dirbtuvių grupėse, vakare mokytojai galėjo išgirsti Adam‘o Vilagin‘o vadovaujamų mokinių muzikines kompozicijas. Žavėjo tai, kad viso koncerto metu buvo galima mėgautis pačių mokinių sukurtomis kompozicijomis, prie kurių mokytojai nė kiek neprisidėjo. Labiausiai ir sužavėjo tas paprastas ir laisvas požiūris į ugdymą: svarbiau už profesionalumą yra gebėjimas džiaugtis čia ir dabar vykstančiu muzikiniu procesu. Svarbu ne tik rezultatas, bet džiaugsmas, kuris patiriamas besiekiant jo.

Trečią dieną keliavome į Tampere miesto muzikos konservatoriją, kur turėjome galimybę sudalyvauti improvizacijos pamokose, kurias vedė patyrę šios srities lektoriai – Eva Alkula ir Janne Tuomi. Su improvizacijos menu jau turėjome galimybę susipažinti būdami Taline, Georg Ots muzikos mokykloje, tačiau suomių požiūris ir šiuo klausimu pasirodė laisvesnis, turintis mažiau taisyklių ir daugiau jausmo.  Lektoriai pabrėžė, kad improvizuojant svarbu atsipalaiduoti, išgirsti, pajausti, išrasti kažką naujo, bet nenutolti nuo pasirinkto ritmo. Be galo svarbus santykis su pasirinktu instrumentu ir aplink esančiais improvizacijos dalyviais. Improvizacija lavina gebėjimą įsiklausyti į save, vėliau – į šalia esančius, ir tik tada sujungiant šiuos du dalykus galima gauti harmoningą, bendrą muzikinį kūrinį ar harmoningesnį muzikinį intarpą. Po improvizacijos paskaitos, mokytojai patys galėjo dalyvauti dirbtuvėse ir pabandyti improvizuoti pasirinktais instrumentais. Estų pianistė ir improvizacijų meistrė Diana Kiivit taip pat pasidalino savo ilgamete improvizacinių dirbtuvių patirtimi ir supažindino visus dalyvius su svarbiausiais aspektais, norint sukurti harmoningą ir paveikią improvizaciją, kai visi dalyviai sukuria aukšto lygio meninį kūrinį, išnaudodami visą savo potencialą čia ir dabar vykstančio muzikinio  proceso metu.

Po improvizacijos paskaitos ir dirbtuvių buvome supažindinti su Suomijos muzikos ugdymo sistema bei Tamperės muzikos akademija. Mokytojai diskutavo apie švietimo skirtumus Lietuvoje, Estijoje, Suomijoje, dalinosi gerąja patirtimi, išskyrė pagrindinius skirtumus, pastebėjo ir akcentavo suomių švietimo pranašumus. Po visų veiklų, vakare galėjome mėgautis profesionaliu Tamperės konservatorijos mokinių koncertu. Šis koncertas buvo puikus antros projekto dalies Suomijoje akcentas.

Įgiję naujų patirčių ir praplėtę akiratį su nekantrumu laukiame trečiosios projekto dalies jau Lietuvoje, mūsų Neringos meno mokykloje, gegužės 13 –17 dienomis.     
                                           Gintarė Dikšienė

item Mokytojai
item Individualus planas
item Kokybiškas mokymas
item Mūsų pasiekimai

Šiais metais meno mokykloje šokame dainuojame grojame piešiame vaidiname fotografuojame visa širdimi.