.

Darbuotojų e. pašto adreso struktūra darbuotojo vardas.pavarde@nmm.lt
Tel. nr. +37046952820
Direktorė
Rasa Norvilienė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Karolina Kapustaitė

Mokytojai
Muzikos mokytoja ekspertė Audronė Buržinskienė
Fortepijono vyr. mokytoja Aušrelė Augaitienė
Fortepijono vyr. mokytoja Reda Normantienė
Muzikos teorijos, solfedžio, fortepijono vyr. mokytoja Dangira Žvirblienė
Teatrinio meno mokytoja metodininkė Virginija Mamontovienė
Muzikos teorijos, solfedžio, fortepijono mokytoja metodininkė, vyr. koncertmeisterė Rita Rušinskienė
Choreografijos mokytoja metodininkė Danguolė Dapšytė
Koncertmeisteris metodininkas Aidas Macevičius
Muzikos teorijos, solfedžio, fortepijono mokytojas Vytautas Valys
Akordeono, birbynės mokytojas metodininkas Vytautas Zelenis
Dailės vyr. mokytoja Monika Urbonavičienė
Kanklių vyr. mokytoja Ieva Pumputytė (nėštumo ir gimdymo atostogose)
Gitaros vyr. mokytojas Vaidotas Rukas
Fortepijono, dainavimo mokytoja metodininkė Loreta Ramelienė
Choreografijos vyr. mokytoja Jurgita Survilienė
Dailės mokytojas Albertas Danilevičius
Choreografijos vyr. mokytoja Rasa Želnytė
Kanklių mokytoja Vaida Luckutė
Kanklių mokytoja Roberta Petraitytė

Raštinės administratorė
Jovita Gakaitė

Patalpų ir teritorijos valytoja
Leonora Novikova

Vyriausioji buhalterė
Virginija Markuščenko (vaiko priežiūros atostogos)
Birutė Kocienė

Ūkio reikalų specialistas
Vaidas Norvilas