Darbuotojų e. pašto adreso struktūra darbuotojo vardas.pavarde@nmm.lt Tel. nr. +37046952820

Direktorė Rasa Norvilienė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Karolina Kapustaitė

 

Mokytojai

Muzikos mokytoja ekspertė Audronė Buržinskienė

Fortepijono vyr. mokytoja Aušrelė Augaitienė

Fortepijono vyr. mokytoja Reda Normantienė

Muzikos teorijos, solfedžio, fortepijono vyr. mokytoja Dangira Žvirblienė

Teatrinio meno mokytoja metodininkė Virginija Mamontovienė

Muzikos teorijos, solfedžio, fortepijono mokytoja metodininkė, vyr. koncertmeisterė Rita Rušinskienė

Choreografijos mokytoja metodininkė Danguolė Dapšytė

Koncertmeisteris metodininkas Aidas Macevičius

Muzikos teorijos, solfedžio, fortepijono mokytojas Vytautas Valys

Akordeono, birbynės mokytojas metodininkas Vytautas Zelenis

Dailės vyr. mokytoja Monika Urbonavičienė

Kanklių vyr. mokytoja Ieva Pumputytė (nėštumo ir gimdymo atostogose)

Gitaros mokytojas Edvinas Pranaitis

Fortepijono, dainavimo mokytoja metodininkė Loreta Ramelienė

Choreografijos vyr. mokytoja Jurgita Survilienė

Dailės mokytojas Albertas Danilevičius

Choreografijos vyr. mokytoja Rasa Želnytė

Kanklių mokytoja Vaida Luckutė

Kanklių mokytoja Roberta Petraitytė Raštinės

 

administratorė Jovita Gakaitė

Patalpų ir teritorijos valytoja Leonora Novikova

Vyriausioji buhalterė Virginija Markuščenko (vaiko priežiūros atostogos)

Birutė Kocienė

Ūkio reikalų specialistas Vaidas Norvilas