Neringos meno mokyklai reikalingas direktoriaus pavaduotojas ugdymui (1 etatas)

 

Darbo pobūdis – ugdymo proceso organizavimas ir priežiūra, ugdymo rezultatų analizavimas, metodinės pagalbos mokiniams ir mokytojams teikimas, mokinių užimtumo, įvairių planų ir programų rengimas ir jų vykdymo koordinavimas, projektinės veiklos organizavimas, įsakymų ir kitų mokyklos veiklą reglamentuojančių dokumentų projektų rengimas, mokyklos direktoriaus pavestų kitų funkcijų savarankiškas vykdymas.

Reikalavimai pretendentui:

 1. Aukštasis universitetinis išsilavinimas.
 2. Mokėti dirbti biuro programine įranga ir būti įsisavinus Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook) programas.
 3. Žinoti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius neformaliojo ugdymo įstaigos veiklą.
 4. Gebėti savarankiškai planuoti savo veiklą bei užduotis.
 5. Išmanyti raštvedybos taisykles, mokėti jas taikyti praktiškai.
 6. Pažengusiu lygiu išmanyti užsienio kalbą (anglų k.).
 7. Mokėti rengti papildomos edukacinės veiklos projektus.
 8. Mokėti komunikuoti ir skelbti informaciją viešaisiais ryšiais.

 

Pretendentas turi pateikti šiuos dokumentus:

 1. Prašymą.
 2. Gyvenimo aprašymą.
 3. Motyvacinį laišką
 4. Asmens tapatybę bei išsilavinimą patvirtinančius dokumentus ir šių dokumentų kopijas.

Darbo užmokestis priklauso nuo darbo stažo ir veiklos sudėtingumo.

Pretendentų atrankos būdas – pokalbis žodžiu.

Dokumentai priimami iki 2018 m. rugsėjo 4 d. (įskaitytinai) Neringos meno mokykloje (Pamario g. 4, Neringa), el. paštu info@nmm.lt.

Telefonas pasiteirauti: 8 (469) 52 820